חבילות האירוח, האחסון, ומערכת ניהול התוכן מחולקות לגדלים ונפחים שונים של אתרי אינטרנט. לכל אתר אינטרנט מותאמת חבילת האחסון והאירוח המתאימה לו ביותר.

שם החבילה רגיל בינוני גדול
נפח אחסון (שטח דיסק מוקצה) עד 150 MB עד 300 MB עד 500 MB
מחיר 50 ש"ח חודשי/540 ש"ח שנתי 10% הנחה 80 ש"ח חודשי/864 ש"ח 10% הנחה 100 ש"ח לחודש/1080 ש"ח לשנה 10% הנחה
מערכת הפעלה
מיקום שרתים  ישראל ישראל ישראל